Cơ cấu tổ chức


Cô giáo Hà Thu Lý

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Chu Thị Kim Giang

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Lý Thị Hồng Điệp

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Vũ Thị Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Hoài Linh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Mai Thu Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Ngô Thanh Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Tô Thị Minh Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Kiều Diệu Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Lưu Thị Tứ

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Bùi Hà Vinh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Anh Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Lương Thùy Linh

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Bạch Yến

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Cát Thị Khánh Huyền

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Hoàng Hải Yến

Chức vụ: Bí thư Chi Đoàn - Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Bùi Thị Thanh Hương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thanh Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Bùi Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Hà Phương

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoa

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Lê Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Mai Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Email:

Số điện thoại:

Tạ Việt Hà

Chức vụ: Tổ trưởng

Email:

Số điện thoại:

Đỗ Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Trần Kim Phượng

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Nguyễn Thị Tiến

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Vũ Thị Phương Anh

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Hoàng Thị Phương

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Lê Thị Xuân Thanh

Chức vụ: Nhân viên nuôi dưỡng

Email:

Số điện thoại:

Đặng Thị Minh Tâm

Chức vụ: Kế toán

Email:

Số điện thoại:

Huyền Thùy Dương

Chức vụ: Văn thư

Email:

Số điện thoại:

Vũ Chí Toàn

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Trần Thị Kim Bình

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Trần Văn Danh

Chức vụ: Bảo vệ

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Trần Thị Minh Phú

Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư Chi bộ

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ

Email:

Số điện thoại:

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn

Email:

Số điện thoại: